top of page

Ponuka systémov generálneho kľúča

Systém generálneho kľúča sa dá vyhotoviť v rôznych bezpečnostných variantách podľa potrieb. Či už potrebujete jednoduchý a ekonomický systém pre školy, hotely, internáty a podobne, alebo vysoko-bezpečnostný systém pre firmy, banky, priemysel a podobne, tak u nás si príde každý na svoje.

Všetky naše systémy obsiahnu aj tie najväčšie budovy a areály v SR, takže nie je problém vyrobiť systém o počte 2000 rôznych kľúčov a 2000 rôznych vložiek... Kombinačné možnosti závisia od presného zadania, no napríklad v prípade elektronickej varianty sú možnosti naozaj neobmedzené. Presné detaily a rozdiely medzi systémami vám radi vysvetlíme, či už cez mail alebo telefón, ak tu niečo nenájdete.

vyber systemov system generalneho kluca.webp

Technológia - zjednodušene povedané, koľko prvkov overuje správnosť kľúča, čiže to zobrazuje hlavne bezpečnosť.

Ochrana proti planžetovaniu- je ochrana proti nedeštruktívnej, tichej a nevystopovateľnej metóde. Vložku bez tejto ochrany je možné otvoriť potichu, do pár sekúnd. Vložky s ochranou proti planžetovaniu majú špeciálne upravené stavidlá, ktoré značne skomplikujú planžetovanie. Vzhľadom na to, že sa jedná o "umenie" a sú aj profesionáli, čo trénujú planžetovanie dlhodobo a vedia otvoriť všetky bežné bezpečnostné vložky, tak Dormakaba vyvinula radu vložiek "expert", kde je takmer nemožné otvoriť vložku nedeštruktívne, teda nepozorovane bez dôkazov, vďaka ich výnimočne presnej konštrukcii a počtu prvkov.

Ochrana proti SG metóde - bump key alebo dynamická metóda je nedeštruktívna metóda, pri ktorej sa používa špeciálne vyfrézovaný kľúč. Princíp spočíva v tom, že kľúč sa skoro na doraz zasunie do vložky, udrie sa po kľúči predmetom, energia z kľúča sa presunie do stavidiel, ktoré následne presunú energiu do podstavidiel a tie na krátku chvíľu odblokujú vložku pokým ich pružina nevráti. Za tento krátky časový interval je možné vložku otvoriť. Jestvujú na túto metódu aj mechanické "pištole", alebo aj elektrické nástroje...

Trieda bezpečnosti - triedu bezpečnosti určuje viac noriem, najjednoduchšia norma je práve STN EN 1627, ktorá udáva bezpečnosť od RC1 po RC4. Všetky lepšie vložky majú triedu 4, aj keď sú medzi nimi významné rozdiely. Testuje sa napríklad odvŕtanie, údery sekáčom, prekrútenie, vytrhnutie a podobne. Vložka však nesmie trčať z dverí / kovania viac ako 3 mm. Norma 1627 sama o sebe bohužiaľ nie je moc výpovedná, a používa sa len v SK/CZ (v zahraničí sa používajú iné, lepšie normy a certifikáty). RC trieda sa prideľuje na základe odolnosti voči odvŕtaniu a počtu kombinácií kľúča, čo je málo na zhodnotenie kvality a bezpečnosti vložky. Hlavne je problém testovať planžetovanie, keďže sa jedná až o "umenie", a nejestvuje jednotný postup, ako to testovať. Záleží to hlavne od skúseností človeka a od nástrojov, ktoré používa...

Bezpečnostná karta - kľúče sa vyrábajú výhradne len po predložení prislúchajúcej bezpečnostnej karty. Všetky naše kľúče do systémov nie sú voľne dostupné v iných kľúčiarstvach, ani si ich nikto nemôže kúpiť, aby bola zaručená bezpečnosť. Ale pozor, karta ku vložke neznamená, že sa automaticky nedajú kľúče vyrábať. Veľa výrobcov dáva len kódovú kartu, podľa ktorej si môžete vyrobiť kľúč, no zároveň sú kľúče voľne dostupné. 

Patent platný do roku - aby sa nedali vyrábať kľúče bez bezpečnostnej karty, právne sa musí dať patentovať určitý technický prvok na kľúči, ktorý sa nemôže napodobniť (inak by došlo k porušeniu patentu). Do daného roku je zabezpečené, že kľúče sa nebudú dať vyrobiť v akomkoľvek kľúčiarstve okrem predajcu. Po uplynutí patentu automaticky neznamená, že sa budú dať vyrobiť kľúče voľne bez karty. Čím lepšia technológia, tým vyššia ochrana aj po uplynutí patentu. Hoci vložky AP2000 nemajú patentovú ochranu, napriek tomu sú kľúče dobre chránené - len výhradnou distribúciou a komplikovanými, presne vyrobenými profilmi.

Vložky skladom, diely skladom, výroba kľúčov - Tieto vložky držíme skladom a takisto aj servisné diely na ne. Výhoda je rýchla výroba, v niektorých prípadoch aj do pár hodín. Kľúče vyrábame na počkanie, čiže nemusíte čakať, kým sa kľúče objednajú.

Podrobnejšie informácie o jednotlivých systémoch

bottom of page