top of page

Ponuka systémov generálneho kľúča

V prípade že máte záujem o systém generálneho kľúča alebo viac zámkových ("cylindrických") vložiek na jeden kľúč, tak ste na správnom mieste. Takéto riešenia nikto nedrží skladom a je treba ich vyrobiť na mieru - a na to sme tu my.

Tu je naša ponuka bezpečnostných vložiek, z ktorých Vám vieme vyrobiť systém generálneho kľúča, alebo viac zámkov na jeden kľúč. Každú vložku v našej ponuke je možné kúpiť samostatne alebo ako súčasť kľúčového systému. Nižšie nájdete popis ako sa jednotlivé vložky líšia a odkazy na bližšie informácie ku každej variante.

ponuka systemov.jpg

Technológia - zjednodušene povedané, koľko prvkov overuje správnosť kľúča, čiže aj bezpečnosť. Zároveň čím viac prvkov, tým väčšiu kapacitu môže mať systém generálneho kľúča.

Ochrana proti vyhmataniu - je ochrana proti nedeštruktívnej metóde - planžetovaniu. Vložku bez tejto ochrany je možné otvoriť potichu do pár sekúnd. Vložky s ochranou proti vyhmataniu majú špeciálne upravené stavidlá, ktoré značne skomplikujú planžetovanie.

Ochrana proti SG metóde - bump key alebo dynamická metóda je nedeštruktívna metóda, pri ktorej sa používa špeciálne vyfrézovaný kľúč. Princíp spočíva v tom, že kľúč sa skoro na doraz zasunie do vložky, udrie sa po kľúči predmetom, energia z kľúča sa presunie do stavidiel, ktoré následne presunú energiu do podstavidiel a tie na krátku chvíľu odblokujú vložku pokým ich pružina nevráti.

Trieda bezpečnosti - triedu bezpečnosti určuje viac noriem, najjednoduchšia norma je práve STN EN 1627, ktorá udáva bezpečnosť od 1 po 4. Všetky lepšie vložky majú triedu 4, aj keď sú samozrejme medzi nimi rozdiely. Testuje sa napríklad odvŕtanie, údery sekáčom, prekrútenie, vytrhnutie a podobne. Vložka však nesmie trčať z dverí / kovania viac ako 3 mm.

Bezpečnostná karta - kľúče sa vyrábajú výhradne len po predložení prislúchajúcej bezpečnostnej karty.

Patent platný do roku - aby sa nedali vyrábať kľúče bez bezpečnostnej karty, právne sa musí dať patentovať určitý technický prvok na kľúči, ktorý sa nemôže napodobniť (inak by došlo k porušeniu patentu). Do daného roku je zabezpečené, že kľúče sa nebudú dať vyrobiť v akomkoľvek kľúčiarstve okrem predajcu. Po uplynutí patentu automaticky neznamená, že sa budú dať vyrobiť kľúče voľne bez karty. Čím lepšia technológia, tým vyššia ochrana aj po uplynutí patentu. Obzvlášť pri systéme generálneho kľúča je dobré mať patentovo chránený systém.

Vložky skladom, diely skladom, výroba kľúčov - Tieto vložky držíme skladom a takisto aj servisné diely na ne. Výhoda je rýchla výroba, v niektorých prípadoch aj do pár hodín. Kľúče vyrábame na počkanie, čiže nemusíte čakať, kým sa kľúče objednajú. Platí to samozrejme len na určité množstvá.

bottom of page